4P&P MONITOR

Přihlášení do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor usnadňuje práci jak našim klientům, tak i našim interním a externím pracovníkům. Pro přihlášení do systému 4P&P Monitor zadejte vaše přihlašovací údaje, které jsme vám poslali prostřednictvím sms zprávy na váš mobilní telefon a také e-mailem.
?
V případě, že jste zapomněli heslo, zašlete na číslo +420 731 595 959 dotazovací SMS ve tvaru: HESLOmezeraVAŠEUŽIVATELSKÉJMÉNO např. HESLOmezeraNOVAK543.4P&P Monitor Vám obratem odešle email nebo SMS s aktualním heslem pro vstup do aplikace.

Registrace do 4P&P Monitoru

Do pole „Autentizační kód“ vyplňte kód, který jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, autentizační kód je jednorázový, po prvním použití se stane nadále již neplatným.

Po přihlášení jste povinni vyplnit veškeré potřebné údaje. Řádně se tak zaregistrujete a obdržíte přihlašovací údaje do systému 4P&P Monitor. Tyto údaje si pečlivě uschovejte. Registrace je určena výhradně pro naše externí pracovníky (hostesky, promotéřii, merchandiseři ...) a je bezpodmínečně nutná pro další používání aplikace 4P&P Monitor.
?
V případě dotazů nebo při problému s registrací nás kontaktujte na support@4pap.com

NABÍDKA PRÁCE

HR Generalist CZ/SK

Hlavní náplní této pracovní pozice je nastavit, vést,, spravovat, aktualizovat a vyhodnocovat veškeré procesy a činnosti HR (CZ/SK) - včetně organizace plánování zaměstnanců, náboru, zapracování, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, engagement, správa rozpočtu pro personální procesy, zajištění interní HR komunikace ve společnosti, přípravy  podkladů pro mzdy atd. Poskytuje komplexní HR služby vedení společnosti i jejím zaměstnancům.

 • Poskytování poradenství manažerům, liniovým manažerům a všem zaměstnancům v oblasti pracovně-právní legislativy a zároveň řešení případných HR situací.
 • Kompletní zastřešení náborového procesu – zahrnuje inzerci, pohovory, zpětnou vazbu, pracovní nabídku, referál, spolupráci s webovými portály a dalšími zdroji.
 • Zajištění nástupu zaměstnance – včetně přípravy pracovně-právních dokumentů a předávacích protokolů, plánu zapracování, přípravy pracovního místa, přístupy do interních systémů, vstupní a zákonná školení.
 • Plánování, monitorování a vyhodnocení rozvoje zaměstnanců – správa individuálních rozvojových plánů všech zaměstnanců, zajištění a realizace odsouhlasených školení a workshopů.
 • Správa, stanovení a vyhodnocení každoročního rozpočtu pro personální procesy.
 • Prezentace HR aktivit vedení společnosti na pravidelných manažerských schůzkách, včetně zajištění interní komunikace zaměstnancům, které se týkají HR aktivit.
 • Udržování firemní kultury a povědomí o společných principech a cílech společnosti.
 • Komplexní správa složek zaměstnanců/HR administrativa – příprava a aktualizace pracovně-právních dokumentů, správa docházkového systému, sledování výročí zaměstnanců, správa benefitů – vč. fondu kultury a sportu.
 • Rozvoj a udržování spolupráce s interními a externími dodavateli – spolupráce s Advantage Smollan, PLS, BOZP a PO, právní služby, dodavatelé benefitů apod. – zajištění a aktualizace smluv.
 • Příprava podkladů pro mzdovou účtárnu.
 • Příprava a realizace celofiremních akcí (teambuilding, vánoční večírek, snídaně).
 • Spolupráce a samostatná práce na HR projektech, vyplývajících ze strategie a směřování společnosti.
V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete svůj životopis nebo odkaz na Váš LinkedIn profil na e-mail:  info.cz@4pap.com. Děkujeme.
Grafik/DTP operátor

Měl bys:

 • mít schopnost kreativního myšlení (tvorba inzercí, promoakcí, soutěží, POSM)
 • mít praxi (min. 2 roky práce pro reklamní agentury)
 • umět pracovat na PC platformě
 • znát rutinně programy Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop
 • vědět co je to hladká sazba a dodržovat ji
 • mít přehled v problematice tiskové grafiky a přípravy pro tisk
 • mít alespoň částečnou znalost tiskové produkce
 • zvládat angličtinu na komunikativní úrovni (briefy)
 • mít cit pro grafiku a estetiku
 • mít chuť učit se nové věci
 • být časově flexibilní
 • být komunikativní
 • být stresu odolný

Výhodou pro tebe bude:

 • znalost 3D programu
 • celkový přehled o reklamní tvorbě
 • znalost HTML/Flash

Nabízíme:

 • příjemný kolektiv
 • projekty pro zajímavé klienty
 • možnost práce na ŽL
V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na info.cz@4pap.com. Děkujeme!
Hosteska / promotér / merchandiser
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
Fotografie

Formulář akceptuje fotografie pouze veformátu JPG o maximální velikosti 2MB

Na základě Vaší registrace bude společnost 4P&P, spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO 25618768, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude společnost 4P&P, spol. s r.o. provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Udělení souhlasu o zpracování osobních údajů:
Souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu [2] let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce písemně na adrese: 4P&P, spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, osobniudajeinfo@4pap.cz
info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​