4P&P Monitor

Přihláška hostesky/promotéra/merchandisera

Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
PHA ČB KV ÚL PLZ HK LI OL,ZL JI BR OV
Fotografie

Formulář akceptuje fotografie pouze ve formátu JPG o maximální velikosti 2MB

Odesláním své registrace potvrzuji, že jsem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 tohoto zákona, zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoliv odvolat a mám právo přístupu ke svým osobním údajům. Souhlasím s tím, že agentura 4P&P je oprávněna bezplatně užít mé jméno, příjmení a podobiznu ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10-ti let od poskytnutí bez omezení území a způsobu šíření.

Ano, souhlasím
Copyright © 2013 4P&P | sitemap
analytics.error.loadingclass