4P&P Monitor

Vzdělávání ve 4 P & P

Vzdělávání ve 4 P & P photo

Společnost 4 P & P, spol. s r. o. od 1. 2. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004258 a názvem 3 P ve 4 P & P - Posílení profesionality pracovníků 4 P & P, spol. s r. o. V rámci projektu jsou pořádány kurzy z různých oblastí vzdělávání např.: měkké a manažerské dovednosti, obecná IT, účetní, ekonomické a právní kurzy a další. V rámci projektu bude proškoleno celkem 14 osob, s jehož prostřednictvím je snaha zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a tím posílit jejich profesionalitu při vykonávání svěřených pracovních činností.  Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost. 

 

Copyright © 2013 4P&P | sitemap
analytics.error.loadingclass