4P&P MONITOR

Přihlášení do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor usnadňuje práci jak našim klientům, tak i našim interním a externím pracovníkům. Pro přihlášení do systému 4P&P Monitor zadejte vaše přihlašovací údaje, které jsme vám poslali prostřednictvím sms zprávy na váš mobilní telefon a také e-mailem.
?
V případě, že jste zapomněli heslo, zašlete na číslo +420 731 595 959 dotazovací SMS ve tvaru: HESLOmezeraVAŠEUŽIVATELSKÉJMÉNO např. HESLOmezeraNOVAK543.4P&P Monitor Vám obratem odešle email nebo SMS s aktualním heslem pro vstup do aplikace.

Registrace do 4P&P Monitoru

Do pole „Autentizační kód“ vyplňte kód, který jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, autentizační kód je jednorázový, po prvním použití se stane nadále již neplatným.

Po přihlášení jste povinni vyplnit veškeré potřebné údaje. Řádně se tak zaregistrujete a obdržíte přihlašovací údaje do systému 4P&P Monitor. Tyto údaje si pečlivě uschovejte. Registrace je určena výhradně pro naše externí pracovníky (hostesky, promotéřii, merchandiseři ...) a je bezpodmínečně nutná pro další používání aplikace 4P&P Monitor.
?
V případě dotazů nebo při problému s registrací nás kontaktujte na support@4pap.com

NABÍDKA PRÁCE

Business Intelligence Manager

Chceš vytvářet něco nového? Podílet se na automatizaci reportingu a zavádění AI nástrojů? Chceš využít svůj potenciál a nastavit si oddělení podle svého?

Pokud ano, pak pro tebe máme skvělou příležitost.

Hledáme BI Manažera, jehož posláním bude zmodernizovat, zautomatizovat a zkvalitnit reporting, vizualizaci dat a jejich interpretaci.

Tvým úkolem bude:

 • nastavení, vedení a rozvoj týmu BI analytiků
 • optimalizace procesů s cílem zvýšení rychlosti a efektivity reportingu
 • převedení oddělení z generátorů reportů na úroveň poskytovatelů insights
 • zkvalitnění reportingu jak z hlediska přesnosti dat, tak z hlediska automatizace tvorby reportů
 • vytvoření a realizace strategie pro využití umělé inteligence a posunutí oddělení technologicky vpřed

Hlavní náplní oddělení je:

 • správa interního CRM a asistence obchodním týmům při problémech se systémem
 • zajišťování reportingu o efektivitě obchodních týmů a vizualizace dat získaných z jejich návštěv
 • vizualizace tržních dat, jako například tržní podíly, ceny, umístění produktů, konkurenční aktivity
 • interpretace tržních dat a návrhy na zlepšení práce obchodních týmů

Co bys měl/a mít?

 • proaktivitu a prozákaznický přístup
 • inovační myšlení a chuť posouvat věci dopředu
 • zkušenosti s vedením a rozvojem menšího týmu lidí
 • schopnost nastavovat procesy a zefektivňovat reporting
 • plynulou znalost Čj pro komunikaci s kolegy a klienty v České republice
 • velmi dobrou znalost Aj pro pravidelnou komunikaci s kolegy v zahraničí
 • pokročilou znalost práce s Power BI, Excelem, Power Query, SQL a jinými analytickými nástroji

Co získáš?

 • možnost nastavit si oddělení podle svého a realizovat se v inovacích
 • profesionální růst a zapojení se do projektů od jejich začátku
 • dynamické prostředí firmy s kvalitním zázemím a rychlými změnami
 • zázemí silné mezinárodní skupiny s velkou volností na lokální úrovni
 • přátelskou atmosféru a kolektiv, který si vzájemně pomáhá
 • investice do osobního rozvoje a vzdělávání
 • 25 dní dovolené a další benefity
V případě zájmu pošli prosím své CV a pár vět o sobě na recruitment@4pap.com
Hosteska / promotér / merchandiser
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
Fotografie („poskytnutí fotografie je dobrovolné, její neposkytnutí nebude mít vliv na případné uzavření smlouvy“)

Formulář akceptuje fotografie pouze veformátu JPG o maximální velikosti 2MB

Na základě Vaší registrace do kariérního systému 4P&P MONITOR za účelem možnosti navázání vzájemné spolupráce, bude společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 (dále jen „4P&P“ nebo „Správce“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude společnost 4P&P, spol. s r.o. provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Účel a právní základ zpracování
 1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uzavření smlouvy (např. Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti apod.) a dále také pro účely plnění právních povinností z uzavření smlouvy vyplývajících (především v oblasti účetního a daňového práva apod.).
 2. V případě, neuzavření smlouvy bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, a to výlučně pro účely, pro které byla registrace provedena, tedy pro účely nabízení pracovních příležitostí v oblastech výše uvedených (hosteska / promotér / merchandiser).


Doba zpracování

V případě zpracování pro účely plnění smlouvy a právních povinností se doba zpracování řídí speciálními právními předpisy (především v oblasti účetnictví a daní).
V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu probíhá zpracování po dobu udělení souhlasu (2 roky) nebo do jeho odvolání.
Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle GDPR právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo zpracování Správci neukládá zákonná povinnost; (iv) na omezení zpracování osobních údajů; (v) na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy; (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti nebo emailem na osobniudajeinfo@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Informace o zpracování osobních údajů v aktuálním znění jsou dostupné na: https://4pap.com/cz/ochrana-osobnich-udaju
Beru na vědomí, že souhlas můžu kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Bez udělení souhlasu není registrace do kariérního systému 4P&P Monitor určeného k navázání vzájemné spolupráce možná. Pokud s poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat dopisem na adresu sídla Společnosti.
info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​