4P&P MONITOR

Přihlášení do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor usnadňuje práci jak našim klientům, tak i našim interním a externím pracovníkům. Pro přihlášení do systému 4P&P Monitor zadejte vaše přihlašovací údaje, které jsme vám poslali prostřednictvím sms zprávy na váš mobilní telefon a také e-mailem.
?
V případě, že jste zapomněli heslo, zašlete na číslo +420 731 595 959 dotazovací SMS ve tvaru: HESLOmezeraVAŠEUŽIVATELSKÉJMÉNO např. HESLOmezeraNOVAK543.4P&P Monitor Vám obratem odešle email nebo SMS s aktualním heslem pro vstup do aplikace.

Registrace do 4P&P Monitoru

Do pole „Autentizační kód“ vyplňte kód, který jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, autentizační kód je jednorázový, po prvním použití se stane nadále již neplatným.

Po přihlášení jste povinni vyplnit veškeré potřebné údaje. Řádně se tak zaregistrujete a obdržíte přihlašovací údaje do systému 4P&P Monitor. Tyto údaje si pečlivě uschovejte. Registrace je určena výhradně pro naše externí pracovníky (hostesky, promotéřii, merchandiseři ...) a je bezpodmínečně nutná pro další používání aplikace 4P&P Monitor.
?
V případě dotazů nebo při problému s registrací nás kontaktujte na support@4pap.com

NABÍDKA PRÁCE

IT Operations Manager

Rosteme.... a tak potřebujeme šéfa IT :-)

Vhodný kandidát má praktickou "hands-on" zkušenost s technologiemi Microsoft infrastruktury a praxi ve vedení malého IT týmu, ideálně v kombinaci se strategickým myšlením.

Hlavní zodpovědnosti:

 • zajištění kvalitních IT služeb pro českou i slovenskou pobočku, ve spolupráci s kolegy v Polsku
 • řízení projektů, které vyžadují velkou míru automatizace a IT podpory
 • spolupráce s Advantage Smollan skupinou
 • řízení malého týmu
 • design a zavádění procesů a standardů
 • spolupráce s třetími stranami (IT support, hosting, SW dodavatelé)

Očekáváné znalosti a dovednosti:

 • týmová spolupráce na vysoké úrovni, projektový management
 • velmi dobré komunikační dovednosti
 • znalost Microsoft technologií, zejména Windows server, Microsoft 365, MS Exchange a MS Endpoint (dříve Intune)
 • znalost konceptů síťové infrastruktury
 • zkušenost s vedením malého IT Service týmu (helpdesk, network, servery, equipment, systémy, nástroje backoffice)
 • angličtina na úrovni alespoň B2 pro evropskou spolupráci s liniovými kolegy v rámci skupiny Advantage Smollan
 • plynulá čeština je nutná

Výhodou bude, pokud budete mít:

 • zkušenost s cloud řešeními
 • praktickou zkušenost s ITIL

Co nabízíme:

 • přátelské prostředí středně velké společnosti v kombinaci se spoluprací na evropské/světové úrovni v rámci skupiny Advantage Smollan
 • kvalitní onboarding
 • příležitost pracovat na zajímavých IT projektech
 • podporu seniorních kolegů v náročných situacích
 • v žádném případě ne rutinu!
 • možnost home office

Těšíme se na Vaši reakci – zašlete prosím své CV a průvodní/motivační dopis v angličtině na jolana.peterkova@4pap.com

Projektový/á manažer/ka - oblast FMCG

Rosteme, přibývá nám klientů i projektů, a tak oceníme posilu v podobě šikovného parťáka/parťačky v Sales oddělení na naší centrále v Praze.

Láká tě mít na starosti vlastní projekt? Baví tě pracovat s vlastním týmem pracovníků? Umíš komunikovat s klientem a budovat dlouhodobé partnerství?

Čeká tě:

 • různorodá práce na již rozběhnutém projektu pro našeho významného partnera v oblasti FMCG
 • komunikace s klientem, jednání a posouvání vzájemné spolupráce
 • koordinace týmu na základě požadavku partnera
 • vedení a podpora realizačního týmu, personální zabezpečení projektu
 • zodpovědnost za kompletní finanční zabezpečení projektu od přípravy a odsouhlasení kalkulací přes přehled o nákladech projektu až po podklady k fakturaci
 • dohled nad logistickým zabezpečením projektu (skladování, distribuce, případně výroba POSM)
 • administrativa a reporting

Co čekáme od tebe:

 • aktivní přístup – samostatná organizace práce
 • zkušenost v oblasti koordinace projektů a klientského servisu (ideálně v FMCG)
 • umíš naslouchat a porozumět klientům a pak to převést do praxe
 • nadhled a schopnost vidět věci v souvislostech, kladný vztah k číslům
 • MS Excel, Word, PowerPoint na opravdu pokročilé úrovni
 • AJ na komunikativní úrovni

Co můžeš od nás očekávat:

 • přátelské prostředí ve firmě
 • důvěru a samostatnost – je na tobě, jak budeš práci dělat, podstatné je, že to bude fungovat
 • práci na projektu pro atraktivní značky a produkty
 • nastoupit můžeš hned (a dostaneš kvalitní zaškolení), příp. dle dohody
 • možnost aktivního profesního i osobního rozvoje

Pokud si dokážeš představit sám/a sebe na této pozici, pošli nám svůj životopis a pár slov o sobě na jolana.peterkova@4pap.com

Hosteska / promotér / merchandiser
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
Fotografie („poskytnutí fotografie je dobrovolné, její neposkytnutí nebude mít vliv na případné uzavření smlouvy“)

Formulář akceptuje fotografie pouze veformátu JPG o maximální velikosti 2MB

Na základě Vaší registrace do kariérního systému 4P&P MONITOR za účelem možnosti navázání vzájemné spolupráce, bude společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 (dále jen „4P&P“ nebo „Správce“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude společnost 4P&P, spol. s r.o. provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Účel a právní základ zpracování
 1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uzavření smlouvy (např. Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti apod.) a dále také pro účely plnění právních povinností z uzavření smlouvy vyplývajících (především v oblasti účetního a daňového práva apod.).
 2. V případě, neuzavření smlouvy bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, a to výlučně pro účely, pro které byla registrace provedena, tedy pro účely nabízení pracovních příležitostí v oblastech výše uvedených (hosteska / promotér / merchandiser).


Doba zpracování

V případě zpracování pro účely plnění smlouvy a právních povinností se doba zpracování řídí speciálními právními předpisy (především v oblasti účetnictví a daní).
V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu probíhá zpracování po dobu udělení souhlasu (2 roky) nebo do jeho odvolání.
Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle GDPR právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo zpracování Správci neukládá zákonná povinnost; (iv) na omezení zpracování osobních údajů; (v) na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy; (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti nebo emailem na osobniudajeinfo@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Informace o zpracování osobních údajů v aktuálním znění jsou dostupné na: https://4pap.com/cz/ochrana-osobnich-udaju
Beru na vědomí, že souhlas můžu kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Bez udělení souhlasu není registrace do kariérního systému 4P&P Monitor určeného k navázání vzájemné spolupráce možná. Pokud s poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat dopisem na adresu sídla Společnosti.
info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​