4P&P MONITOR

Přihlášení do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor usnadňuje práci jak našim klientům, tak i našim interním a externím pracovníkům. Pro přihlášení do systému 4P&P Monitor zadejte vaše přihlašovací údaje, které jsme vám poslali prostřednictvím sms zprávy na váš mobilní telefon a také e-mailem.
?
V případě, že jste zapomněli heslo, zašlete na číslo +420 731 595 959 dotazovací SMS ve tvaru: HESLOmezeraVAŠEUŽIVATELSKÉJMÉNO např. HESLOmezeraNOVAK543.4P&P Monitor Vám obratem odešle email nebo SMS s aktualním heslem pro vstup do aplikace.

Registrace do 4P&P Monitoru

Do pole „Autentizační kód“ vyplňte kód, který jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, autentizační kód je jednorázový, po prvním použití se stane nadále již neplatným.

Po přihlášení jste povinni vyplnit veškeré potřebné údaje. Řádně se tak zaregistrujete a obdržíte přihlašovací údaje do systému 4P&P Monitor. Tyto údaje si pečlivě uschovejte. Registrace je určena výhradně pro naše externí pracovníky (hostesky, promotéřii, merchandiseři ...) a je bezpodmínečně nutná pro další používání aplikace 4P&P Monitor.
?
V případě dotazů nebo při problému s registrací nás kontaktujte na support@4pap.com

NABÍDKA PRÁCE

Odborný poradce dentální hygieny - Hradec Králové

Zajímá Tě oblast dentální hygieny a je Ti blízké poradenství a vzdělávání v tomto oboru?

Máš možnost se začlenit do šestičlenné party nadšenců, kteří v zubních ambulancích a dentálních centrech budují povědomí o produktech postavených na nejnovějších technologiích a výzkumech péče o zdraví ústní hygieny.

Co konkrétně práce obnáší?

 • každodenní osobní kontakt s klienty z řad stomatologů a dentálních odborníků
 • poradenství v oblasti produktů dentální hygieny
 • budování značky lídra trhu
 • reporting, ale snesitelný :-)
 • přípravu a účast na konferencích a dentálních eventech

Co Ti pomůže pro dobrý start u nás?

 • klíčem je motivace - tato oblast tě baví, máš rád/a různorodost a změnu, neustále se rád/a rozvíjíš?
 • chceš BĚH NA DLOUHOU TRAŤ, ne krátkodobou investici
 • nemusíš mít přímou zkušenost s pozicí obchodního zástupce v oblasti farmacie/medicíny nebo s pozicí zdravotní sestry či dentální hygienistky, ale cokoliv z toho je výhodou
 • nesmí Ti chybět obchodní duch a chuť se učit
 • jsi zvyklá/ý organizovat a plánovat si svůj den samostatně
 • bydliště v Hradci Králové či Pardubicích nebo blízkém okolí je nutností

 Co u nás najdeš?

 • zázemí silné a známé značky
 • dlouhodobou spolupráci s naším významným klientem
 • kolegy, kteří vždy rádi a ochotně pomohou
 • vzdělávací program ušitý na míru pozici
 • velmi příjemné finanční ohodnocení
 • přátelskou firemní kulturu 4P&P, které si vážíme a pečujeme o ni
Pokud tě naše nabídka oslovila, pošli nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na recruitment@4pap.com, my se ti určitě ozveme.
Obchodní zástupce - oblast Plzeň, Karlovy Vary

Patříš k těm, kteří za sebou vidí hodnotné výsledky práce?

Buduješ rád/a vztahy a je ti blízká obchodní činnost u zákazníků?

Máš zájem se ve své práci neustále posouvat a vzdělávat?

Pokud je tvoje odpověď 3x „ano“, velmi pravděpodobně hledáme právě tebe!

Náš obchodní tým má práce více než dost a hledáme kolegu/kolegyni, který/která zapadne do naší party a převezme si síť zákazníků v jednom regionu v ČR (zjednodušeně západní část ČR) a bude ji dále rozšiřovat. Bydliště mezi Karlovými Vary až po Plzeň je značka ideál.

Jaké budou tvé hlavní cíle?

 • péče o stávající zákazníky (pokrytí moderního i tradičního trhu, spolupráce s velkoobchody)
 • kontrola dodržování smluvních standardů, supervize a servisní návštěvy
 • řešení individuálních potřeb klientů (objednávky, servis, reklamace, …)
 • poradenská činnost a představování nových produktů
 • vyhledávání nových odběratelů

Co nás přesvědčí, že jsi náš člověk?

 • máš za sebou prokazatelné výsledky na předchozích pozicích, ideální je zkušenost s rychloobrátkovým zbožím
 • rád/a komunikuješ, jsi organizačně schopný/schopná, prezentuješ sebevědomě
 • jsi samostatný/á, flexibilní a spolehlivost je pro tebe samozřejmostí
 • rád/a se vzděláváš a nebojíš se novinek
 • umíš se nadchnout pro produkty, které zastupuješ
 • záleží ti na dlouhodobých a plnohodnotných obchodních vztazích
 • jsi aktivní řidič/ka, rád/a pracuješ v terénu, někdy i 5 dní v týdnu
 • ovládáš na standardní uživatelské úrovni práci MS Office – Excel, Outlook

A nabídka z naší strany?

 • jsme stabilní společnost, máme skvělé produkty a už se těšíme, až ti je představíme
 • pomůžeme ti s profesním i osobnostním růstem
 • práce je rozmanitá a vynikne v ní tvůj organizační talent
 • přivítáme tě v kolektivu, kde hodnotou je přátelství, kolegialita a důvěra
 • tvou práci oceníme odpovídající mzdou
 • zařízení ke zřízení si „mobilní“ kanceláře: služební vozidlo i k soukromým účelům, mobilní telefon, notebook...

Pokud tě naše nabídka oslovila, pošli nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na recruitment@4pap.com, my se ti určitě ozveme.

Těšíme se na tebe!

Hosteska / promotér / merchandiser
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
Fotografie („poskytnutí fotografie je dobrovolné, její neposkytnutí nebude mít vliv na případné uzavření smlouvy“)

Formulář akceptuje fotografie pouze veformátu JPG o maximální velikosti 2MB

Na základě Vaší registrace do kariérního systému 4P&P MONITOR za účelem možnosti navázání vzájemné spolupráce, bude společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 (dále jen „4P&P“ nebo „Správce“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude společnost 4P&P, spol. s r.o. provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Účel a právní základ zpracování
 1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uzavření smlouvy (např. Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti apod.) a dále také pro účely plnění právních povinností z uzavření smlouvy vyplývajících (především v oblasti účetního a daňového práva apod.).
 2. V případě, neuzavření smlouvy bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, a to výlučně pro účely, pro které byla registrace provedena, tedy pro účely nabízení pracovních příležitostí v oblastech výše uvedených (hosteska / promotér / merchandiser).


Doba zpracování

V případě zpracování pro účely plnění smlouvy a právních povinností se doba zpracování řídí speciálními právními předpisy (především v oblasti účetnictví a daní).
V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu probíhá zpracování po dobu udělení souhlasu (2 roky) nebo do jeho odvolání.
Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle GDPR právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo zpracování Správci neukládá zákonná povinnost; (iv) na omezení zpracování osobních údajů; (v) na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy; (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti nebo emailem na osobniudajeinfo@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Informace o zpracování osobních údajů v aktuálním znění jsou dostupné na: https://4pap.com/cz/ochrana-osobnich-udaju
Beru na vědomí, že souhlas můžu kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Bez udělení souhlasu není registrace do kariérního systému 4P&P Monitor určeného k navázání vzájemné spolupráce možná. Pokud s poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat dopisem na adresu sídla Společnosti.
info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​