4P&P MONITOR

Přihlášení do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor usnadňuje práci jak našim klientům, tak i našim interním a externím pracovníkům. Pro přihlášení do systému 4P&P Monitor zadejte vaše přihlašovací údaje, které jsme vám poslali prostřednictvím sms zprávy na váš mobilní telefon a také e-mailem.
?
V případě, že jste zapomněli heslo, zašlete na číslo +420 731 595 959 dotazovací SMS ve tvaru: HESLOmezeraVAŠEUŽIVATELSKÉJMÉNO např. HESLOmezeraNOVAK543.4P&P Monitor Vám obratem odešle email nebo SMS s aktualním heslem pro vstup do aplikace.

Registrace do 4P&P Monitoru

Do pole „Autentizační kód“ vyplňte kód, který jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, autentizační kód je jednorázový, po prvním použití se stane nadále již neplatným.

Po přihlášení jste povinni vyplnit veškeré potřebné údaje. Řádně se tak zaregistrujete a obdržíte přihlašovací údaje do systému 4P&P Monitor. Tyto údaje si pečlivě uschovejte. Registrace je určena výhradně pro naše externí pracovníky (hostesky, promotéřii, merchandiseři ...) a je bezpodmínečně nutná pro další používání aplikace 4P&P Monitor.
?
V případě dotazů nebo při problému s registrací nás kontaktujte na support@4pap.com

NABÍDKA PRÁCE

Account Executive

Dokážeš zorganizovat práci sobě i kolegům? Máš základní znalosti tiskové grafiky? Chceš dostat prostor pro osobní i profesní růst?

Výsledkem tvé práce bude efektivně zadané a přerozdělené zakázky pro tým grafiků na základě zadání od klienta.

Co čekáme od tebe:

 • základní přehled v problematice tiskové grafiky a přípravy pro tisk
 • základní znalost tiskové produkce
 • cit pro grafiky a estetiku, smysl pro detail
 • dokážeš porozumět textu v anglickém jazyce
 • prokazatelné předchozí výsledky - počítají se i brigády a praxe

Výhodou pro tebe bude:

 • předchozí praxe v reklamní agentuře
 • celkový přehled o reklamní tvorbě


Hledáme člověka, kterému dává smysl to, co děláme, chce se s námi podílet na projektech pro lokální i mezinárodní klienty a chce růst a stát se profesionálem v této oblasti.

Svůj životopis nám pošli na recruitment@4pap.com

Těšíme se na tebe!

4P&P tým

Field Manager Česká a Slovenská republika

Hledáte novou výzvu? Dokážete vést obchodní tým a zvýšit jeho efektivitu? Máte obchodního ducha, zkušenosti z FMCG anebo farmacie/medicíny?

Pokud ano, následující nabídka je určena možná právě Vám.

Výsledkem Vaší práce bude:

 • efektivně řízený obchodní tým v České a Slovenské republice
 • zvýšení kvalitativních i kvantitativních obchodních výsledků

Co Vás na této pozici čeká:

Převezmete zodpovědnost za program rozvoje obchodního projektů – budete vést a implementovat navrženou strategii. Ve Vaší kompetenci bude také efektivní řízení a plnění rozpočtu projektů. Stanete se hlavní kontaktní osobou a bez Vás se projekt v ČR a SR nepohne.

Budování obchodu se neobejde bez přímého ověření v praxi. Budete aktivně vést a rozvíjet obchodní tým, kde napřímo povedete 6 lidí. Co všechno to bude zahrnovat?

 • stanovení cílů obchodního týmu
 • spolujízdy v terénu včetně poskytnutí zpětné vazby a koučinku
 • vedení společných meetingů
 • identifikace obchodních příležitostí (sledování trhu, konkurence apod.)

To vše bude potřeba od prezentovat na jednáních s klientem.

Co budete na této pozici potřebovat:

 • prokazatelné předchozí výsledky v oblasti farmacie/medicíny nebo FMCG, včetně budování obchodní strategie a vedení obchodního týmu
 • chuť zlepšovat stávající nastavení a nebát se hledat nové řešení
 • ŘP sk. B – budete opravdu hodně cestovat po celé ČR a SR
 • neobejdete se bez orientace v číslech, protože budete hlídat rozpočet projektu
 • znalost angličtiny je podmínkou, povedete obchodní jednání

Hledáme člověka který převezme plnou odpovědnost za business aktivity a vedení obchodního týmu v České a Slovenské republice. Dostanete velký prostor ukázat, co ve Vás je a pokud budete mít opravdu skvělé výsledky, dokážeme je náležitě ocenit. K tomu Vám poskytneme flexibilní pracovní dobu, která bude kombinovat práci v terénu a zázemí naší společnosti nebo Vašeho domova v oblasti Čech a služební vozidlo.

Pokud si dokážete představit sami sebe na této pozici, pošlete nám životopis na recruitment@4pap.com.

Junior Trading Manager

Baví tě komunikace a umíš vytvářet dlouhodobé vztahy s klienty? Máš plynnou angličtinu a uvítáš šanci používat ji každý den? Chceš se rozvíjet a získat nové dovednosti?

Co tě čeká:

Budeš často komunikovat s nákupčími, potkávat se na jednáních a posouvat vzájemnou spolupráci o krok dál. Čeká tě také aktivní jednání s dodavateli, vytváření a zpracování nabídek a jejich kompletní administrativní a organizační zajištění. Staneš se pravou rukou pro svého nadřízeného na pozici Account Lead. Postupně převezmeš plnou odpovědnost za projekty v segmentu non-food produktů. Určitě tě také nemine reporting.

Výsledkem tvé práce bude získaná a kompletně zajištěná nová objednávka a aktivní přispívání k expanzi obchodních aktivit.

Co čekáme od tebe:

 • anglický jazyk na pokročilé úrovni
 • zvládáš Excel, Word, PowerPoint i Outlook
 • prokazatelné výsledky (práce, brigády, praxe)
 • chuť se rozvíjet a získávat nové dovednosti
 • vysokoškolské vzdělání (Bc.) - uvítáme i absolventa

Hledáme člověka, který má obchodní talent a chce se stát profesionálem. Získáš mnoho zkušeností a dostaneš prostor vést samostatné projekty. Výborné pracovní výsledky, ochotu a nasazení umíme ocenit.

Svůj životopis nám pošli na recruitment@4pap.com

Těšíme se na tebe!

Tým 4P&P

Projektový koordinátor

Hledáme šikovného kandidáta na pozici:

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

Dokážeš samostatně zorganizovat projekt a dotáhnout jej do konce? Umíš jednat s klienty a chceš se věnovat merchandisingu? Je pro tebe důležité, aby za tebou byl vidět kus dobré práce?

Pokud ano, pak je následující nabídka určena možná právě tobě.

Výsledkem tvé práce bude:

 • doručení požadované služby klientovi včas a ve stoprocentní kvalitě
 • kompletní administrativní zabezpečení projektu

Čeká tě různorodá práce na rozběhnutých i nových projektech. Budeš často komunikovat s klientem, potkávat se na jednáních a připravovat pro něj prezentace a nabídky. Tvou hlavní náplní bude řízení projektů a koordinace obchodních týmů. Poneseš zodpovědnost za kompletní finanční zabezpečení projektu od přípravy a odsouhlasení kalkulací přes přehled o nákladech projektu až po podklady k fakturaci. Určitě tě také nemine administrativa a reporting.

Čím nás zaujmeš

 • proaktivním přístupem – nečekáš, kdo ti co zadá, ale umíš si práci zorganizovat sám
 • pro klientským přístupem - umíš naslouchat a porozumět klientům a pak to převést do praxe
 • máš nadhled a schopnost vidět věci v souvislostech
 • máš chuť se rozvíjet a získávat nové dovednosti
 • neustále hledáš prostor pro zlepšení - sebe i svých projektů
 • máš prokazatelné výsledky ve svých předešlých aktivitách a ve vedení projektů (práce, brigády, praxe,..)
 • si aktivní řidič 
 • umíš to s PC (MS Office) - hlavně s Excelem

Hledáme člověka, kterému dává smysl to, co děláme, chce se s námi podílet na projektech pro lokální i mezinárodní klienty a chce se stát profesionálem v této oblasti. Výborné pracovní výsledky, ochotu a nasazení umíme ocenit.

Pokud se k nám chceš přidat, pošli svůj životopis na e-mailovou adresu recruitment@4pap.com

Těšíme se na tebe!

4P&P tým

Hosteska / promotér / merchandiser
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Ostatní údaje
Zkušenosti
Zájem pracovat v těchto regionech
Fotografie („poskytnutí fotografie je dobrovolné, její neposkytnutí nebude mít vliv na případné uzavření smlouvy“)

Formulář akceptuje fotografie pouze veformátu JPG o maximální velikosti 2MB

Na základě Vaší registrace do kariérního systému 4P&P MONITOR za účelem možnosti navázání vzájemné spolupráce, bude společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 (dále jen „4P&P“ nebo „Správce“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude společnost 4P&P, spol. s r.o. provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Účel a právní základ zpracování
 1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uzavření smlouvy (např. Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti apod.) a dále také pro účely plnění právních povinností z uzavření smlouvy vyplývajících (především v oblasti účetního a daňového práva apod.).
 2. V případě, neuzavření smlouvy bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, a to výlučně pro účely, pro které byla registrace provedena, tedy pro účely nabízení pracovních příležitostí v oblastech výše uvedených (hosteska / promotér / merchandiser).


Doba zpracování

V případě zpracování pro účely plnění smlouvy a právních povinností se doba zpracování řídí speciálními právními předpisy (především v oblasti účetnictví a daní).
V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu probíhá zpracování po dobu udělení souhlasu (2 roky) nebo do jeho odvolání.
Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle GDPR právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo zpracování Správci neukládá zákonná povinnost; (iv) na omezení zpracování osobních údajů; (v) na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy; (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti nebo emailem na osobniudajeinfo@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Informace o zpracování osobních údajů v aktuálním znění jsou dostupné na: https://4pap.com/cz/ochrana-osobnich-udaju
Beru na vědomí, že souhlas můžu kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Bez udělení souhlasu není registrace do kariérního systému 4P&P Monitor určeného k navázání vzájemné spolupráce možná. Pokud s poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat dopisem na adresu sídla Společnosti.
info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​