Ochrana osobních údajů

Pravidla a zásady pro zpracování Vašich osobních údajů společností 4P&P spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, Praha 10, 109 00 (dále také „správce“, nebo „4P&P“).

Společnost 4P&P spol. s r.o, jakožto provozovatel webových stránek https://4pap.com, si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejích webových stránek, a proto dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Základní pojmy:

2. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě předem formulovaných legitimních účelů. Jeden z hlavních důvodů zpracování Vašich osobních údajů je naše obchodní činnost. Jsme s Vámi v kontaktu, informujeme Vás o naších službách a službách našich klientů, jsme Vašimi partnery i Vaším zaměstnavatelem.

Webové stránky

3. Používání cookies

Webové stránky nevyužívají při svém provozu cookies.

4. Ochrana soukromí dětí

Webové stránky vědomě nezpracovávají osobní údaje dětí, ani se na tomto zpracovávání nijak nepodílí. Obsah ani forma webových stránek není určena dětem a ani žádná z funkcí stránek není uzpůsobena ke sběru jejich osobních údajů.

5. Zabezpečení osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto všechny informace přenášíme pouze pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Šifrované spojení zabrání ostatním uživatelům internetu odposlechnout Vaše přihlašovací údaje.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být předány

K předávání osobních údajů dochází zejména pokud:

7. Předávání osobních údajů mimo EU

Společnost 4P&P spol. s r.o. sama nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

8. Odkazy na weby třetích stran

Webové stránky, mobilní aplikace a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozované třetími stranami, a to včetně partnerských sítí a společností naší skupiny. Vezměte prosím na vědomí, že všechny sdělené informace o zpracovávání osobních údajů jsou platné a vztahují se pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, nebo které získáme z externích zdrojů a nepřebíráme odpovědnost za Vaše osobní údaje, které jsou shromažďované a uchovávané třetími subjekty. Webové stránky třetích subjektů mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí. Je ve Vašem zájmu se s nimi pečlivě seznámit a to vždy ještě před tím, než na tyto webové stránky či aplikace odešlete své osobní údaje. Nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah webů nebo podmínky a směrnice třetích subjektů.

9. Vaše práva

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes e-mailovou adresu: osobniudajeinfo@4pap.cz. Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Společnost 4P&P, spol . s r.o. si vyhrazuje právo toto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ aktualizovat a dle svého uvážení jej upravit či doplnit tak, aby odpovídalo aktuálnímu stavu. Proto doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah těchto stránek, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme Vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje:

Vlastník webových stránek

Poskytovatel hostingu těchto webových stránek

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Vlastník webových stránek nemá pověřence na ochranu osobních údajů.

info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​