Ochrana osobných údajov

Pravidlá a zásady pre spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou 4P&P spol. s r.o., IČ: 25618768, so sídlom Za Kovárnou 422/23, Praha 10, 109 00 (ďalej ako „správca“, alebo „4P&P“).

Spoločnosť 4P&P, spol. s r.o., prevádzkovateľ webových stránok https://4pap.com, si je vedomá dôležitosti súkromia a ochrany osobných údajov návštevníkov jej webových stránok, a preto dochádza ku spracovaniu osobných údajov v súlade s nariadením (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. Základné pojmy:

2. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba na základe vopred formulovaných legitímnych účelov. Jeden z hlavných dôvodov spracovania Vašich osobných údajov je naša obchodná činnosť. Sme s Vami v kontakte, informujeme Vás o našich službách a službách našich klientov, sme Vašimi partnermi i Vašim zamestnávateľom.

Webové stránky

3. Používanie cookies

Webové stránky nevyužívajú pri svojej prevádzke cookies.

4. Ochrana súkromia detí

Webové stránky vedome nespracovávajú osobné údaje detí, ani sa na tomto spracovaní nijako nepodieľajú. Obsah ani forma webových stránok nie je určená deťom a ani žiadna z funkcií stránok nie je prispôsobená k zberu ich osobných údajov.

5. Zabezpečenie osobných údajov

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, preto všetky informácie prenášame iba pomocou šifrovaného spojenia HTTPS. Šifrované spojenie zabraňuje ostatným užívateľom internetu odčítať Vaše prihlasovacie údaje.

6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté

K poskytovaniu osobných údajov dochádza najmä pokiaľ:

7. Poskytovanie osobných údajov mimo EU

Spoločnosť 4P&P Slovakia sama neposkytuje žiadne informácie do krajín mimo EU. Pre prevádzku webových stránok môžu byť využité technológie, ako je napr. Google Analytics, ktorý poskytuje osobné údaje do krajín mimo EU.

8. Odkazy na weby tretích strán

Webové stránky, mobilné aplikácie a stránky sociálnych médií môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, a to vrátane partnerských sietí a spoločností našej skupiny. Zoberte prosím na vedomie, že všetky odovzdané informácie o spracovávaní osobných údajov sú platné a vzťahujú sa iba pre osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho webu, alebo ktoré získame z externých zdrojov a nepreberáme zodpovednosť za Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a uchovávané tretími subjektami. Webové stránky tretích subjektov majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia. Je vo Vašom záujme sa s nimi dôkladne oboznámiť, a to vždy ešte predtým, než na tieto webové stránky alebo aplikácie odošlete svoje osobné údaje.

9. Vaše práva

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) máte nasledujúce práva:

Všetky svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek v sídle správcu, alebo pomocou elektronickej komunikácie cez e-mailovú adresu: osobniudajeinfo@4pap.cz. Podrobnejšie informácie k Vašim právam môžete nájsť priamo vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) alebo na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť 4P&P spol. s r.o. si vyhradzuje právo toto „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“ aktualizovať a podľa svojho uváženia ho upraviť alebo doplniť tak, aby zodpovedalo aktuálnemu stavu. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať obsah týchto stránok, aby ste boli informovaní o tom, akým spôsobom spracovávame a chránime Vaše osobné údaje.

Kontaktné údaje:

Vlastník webových stránok

Poskytovateľ hostingu týchto webových stránok

Poverený na ochranu osobných údajov

Vlastník webových stránok nemá povereného na ochranu osobných údajov.

info.sk@4pap.com + 421 254 654 401