Zásady spracúvania osobných údajov

4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 a 4P&P Slovakia, spol. s r. o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, SVK (ďalej len "4P&P" alebo "Prevádzkovateľ") spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov ("Zásady") sa vzťahujú na:

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou 4P&P spracovávané pre tieto účely:

Spracovávané osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva na základe nižšie uvedených právnych titulov a po dobu uvedenú nižšie nasledovné osobné údaje:

Kategórie údajov Titul Doba spracovania
Meno a priezvisko, kontaktné údaje vrátane telefónu a e-mailu Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 bod. b) GDPR Počas trvania obchodného vzťahu a potom 10 rokov
E-mail alebo telefónne číslo za účelom zasielania obchodných oznámení zákazníkom a potenciálnym zákazníkom Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 bod. b) GDPR a oprávnený záujem spočívajúci v rozvoji obchodných vzťahov (marketing) podľa čl. 6 odst. 1 bod. f) a odôvodnenie 47 GDPR Počas trvania obchodného vzťahu alebo rokovaní o uzavretí zmluvy a potom 1 rok
Číslo účtu (IBAN, BIC), IČO, DIČ Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 bod. b) GDPR Počas trvania obchodného vzťahu a potom 10 rokov
Fotografie, videozáznam, ďalšie údaje poskytnuté v prípade účasti na podujatí organizovanom 4P&P Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v dokumentácii podujatia a marketingu 5 rokov od trvania podujatia alebo do odvolania súhlasu

Obchodná komunikácia

Prevádzkovateľ zároveň za účelom rozvoja obchodného vzťahu zasiela obchodné oznámenia svojim obchodným partnerom v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z.z. o informačnej spoločnosti. Komunikácia sa môže týkať noviniek týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa, pozvánok na podujatia organizované prevádzkovateľom alebo iných podstatných informácií týkajúcich sa činností a služieb Prevádzkovateľa. Ak si neželáte dostávať takéto oznámenia, pošlite nám e-mail na ochranaosobnychudajov@4pap.sk s predmetom Opt-out alebo vyplnením daného online formulára.

Prenos údajov mimo EÚ

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje v EHP, najmä v Českej republike a Veľkej Británii. 4P&P ako člen skupiny AdvantageSmollan má so svojou materskou spoločnosťou so sídlom v Spojenom kráľovstve uzavretú zmluvu o zdieľaní údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky.

Práva dotknutej osoby

Vidieť nižšie časť Práva dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o spoluprácu

Prevádzkovateľ spracúva na základe nižšie uvedených právnych titulov a po dobu uvedenú nižšie nasledovné osobné údaje:

Kategórie údajov Titul Doba spracovania
Meno a priezvisko, kontaktné údaje vrátane telefónu a e-mailu Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a) GDPR Po dobu trvania súhlasu s prijímaním
Údaje uchádzača/uchádzača zaslané v životopise, motivačnom liste alebo získané počas pohovorov Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR Počas trvania výberového konania alebo súhlasu
Informácie z verejne dostupných zdrojov – verejných registrov, sociálnych sietí a pod. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v overení referencií podľa článku 6 odst. 1 bod. f) GDPR Počas trvania výberového konania
Kópie dokumentov predložených pred nástupom do zamestnania Plnenie zákazky podľa článku 6 ods. 1 písm. a) b) GDPR Počas trvania pracovnej zmluvy
Potvrdenie o spôsobilosti alebo obmedzeniach zamestnania z lekárskej prehliadky Plnenie zákazky podľa článku 6 ods. 1 písm. a) b) GDPR Počas trvania pracovnej zmluvy

Nespracúvame o vás žiadnu osobitnú kategóriu osobných údajov, t. j. citlivé údaje, napr. o zdraví.

V prípade súhlasu môže Prevádzkovateľ po dobu trvania súhlasu, ktorý je udelený maximálne na dobu 3 rokov, osloviť uchádzačov, záujemcov o spoluprácu s ponukou vhodných pozícií zodpovedajúcich profilu uchádzača/kandidáta na spoluprácu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na ochranaudajov s predmetom odhlásenia.

Cezhraničný prenos

4P&P spracováva všetky osobné údaje uchádzačov a záujemcov o spoluprácu v Českej republike.

Vidieť nižšie časť Práva dotknutých osôb.

Zospracúvania osobných údajov osôb získaných prostredníctvom kamerových systémov pre osoby navštevujúce priestor/y prevádzkovateľa

Výrobky 4P&P sú monitorované s cieľom chrániť majetok a zaistiť bezpečnosť pri práci. Záznam z videokamier je uložený lokálne na serveroch spoločnosti. Prevádzkovateľ prijal potrebné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti kamerového záznamu. Kamerový dohľad nad priestormi nemá zásadný vplyv na práva fyzických osôb – zamestnancov alebo návštevníkov, pretože je obmedzený na vstupné priestory a chodby. Kamerové záznamy môžu byť v odôvodnených prípadoch zdieľané s tretími stranami, napr. Polícia Českej republiky alebo poisťovne.

Doba uchovávania

Záznam sa uchováva 14 dní, potom sa vymaže.

Vidieť nižšie časť Práva dotknutých osôb.

Spracovanie osobných údajov vykonávané Prevádzkovateľom počas vášho používania webových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracúva na základe nižšie uvedených právnych titulov a po dobu uvedenú nižšie nasledovné osobné údaje:

Kategórie údajov Titul Doba spracovania
IP adresa, navštívené stránky, dĺžka návštevy Oprávnený záujem spočívajúci v zabezpečení funkčnosti webovej stránky a príslušného obsahu podľa čl. 6 odst. 1 bod. f) GDPR Podľa nastavenia jednotlivých cookies, ak bol udelený súhlas

Prenos údajov mimo EÚ

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje v EHP, najmä v Českej republike a Veľkej Británii. 4P&P ako člen skupiny AdvantageSmollan má so svojou materskou spoločnosťou so sídlom v Spojenom kráľovstve uzavretú zmluvu o zdieľaní údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky.

Práva dotknutej osoby

Vidieť nižšie časť Práva dotknutých osôb.

POUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby bolo vaše zariadenie rozpoznané pri používaní konkrétnej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu byť použité iba počas trvania vašej návštevy alebo môžu byť použité na meranie vašej interakcie so službami a obsahom v priebehu času. Súbory cookie pomáhajú poskytovať dôležité funkcie a funkcie na našich webových stránkach a mobilných aplikáciách a pomáhajú zlepšovať vašu zákaznícku skúsenosť.

Typy súborov cookie

Cookies je možné rozdeliť na základe viacerých kritérií. V závislosti od toho, kto vytvára a spracováva súbory cookie, možno súbory cookie rozdeliť do dvoch kategórií: (i) Súbor cookie prvej strany vytvára webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie sa používajú na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky. (ii) Súbory cookie tretích strán vytvárajú iné webové stránky. Tieto weby vlastnia určitý obsah na navštívenej webovej stránke, napríklad reklamy, obrázky alebo videá.

Súbory cookie možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na: (i) Súbory cookie relácie sú dočasné. Vo vašom zariadení sú uložené iba dovtedy, kým nedokončíte prácu s internetovým prehliadačom, a po jeho zatvorení sa odstránia. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky alebo súvisiacich aplikácií. (ii) Môžeme používať trvalé súbory cookie, aby sme vám uľahčili a spríjemnili navigáciu na našich webových stránkach (napríklad jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu). Tieto súbory cookie zostávajú vo vašom prehliadači dlhšiu dobu alebo kým ich manuálne nevymažete. Dĺžka tohto obdobia závisí od zvolených nastavení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie umožňujú prenos informácií na webový server pri každej návšteve webovej stránky.

Podľa účelu použitia možno súbory cookie rozdeliť na: (i) nevyhnutne potrebné (nevyhnutné) súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by sa mohli použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie si, aké stránky používatelia navštívili na internete. (ii) Výkonnostné súbory cookie používame na zlepšenie fungovania webovej stránky. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové hlásenia z webovej stránky. Umožňujú nám tiež zaznamenať a počítať počet návštevníkov webovej stránky, čo nám umožňuje sledovať, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie sú agregované a anonymné. (iii) Funkčné cookies uľahčujú používanie a zlepšujú funkčnosť webovej stránky. Používajú sa na aktiváciu špecifických funkcií webovej stránky (napr. prehrávanie videí) a na ich nastavenie podľa vašich volieb (napr. jazyk) s cieľom zlepšiť vaše skúsenosti s webovou stránkou. Funkčné súbory cookie sa zároveň používajú na zapamätanie vašich preferencií pri ďalšej návšteve webovej stránky. Nezhromažďujú však informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. (iv) Cielené a reklamné (profilovacie) súbory cookie sa používajú na sledovanie preferencií, ktoré zistíte pri používaní webovej stránky a na odosielanie reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva, ktoré Vám vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť:

Práva môžete uplatniť kliknutím na daný link alebo využitím formulára na stránke Kontakt.

Spoločnosť menovala zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať:

4P&P
K rukám DPO
Za Kovarnou 422/23
109 00 Praha 10
gdpr@4pap.cz
Telefón: +420 257 318 953

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018, dátum poslednej revízie – apríl 2024.

info.sk@4pap.com +421 254 654 401